budova.jpg
ZNALECKÉ POSUDKY A ODHADY NEMOVITOSTÍ 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Ing. Prachařová Šárka  

Ing. Prachařová Šárka                                              

 

 

Poštovní adresa:       

Lipová 262/10                                               

691 46 Ladná                                                

 

 

kontakt:

tel.: +420 607 577 702

e-mail: ladna@spoluzaci.cz

 

 

 

 

Pro zpracování odhadu je potřeba předložit zpracovateli některé nezbytné podklady, kterými podle druhu a účelu ocenění nemovité věci jsou:

 

 • Výpis z katastru nemovitostí - list vlastnictví či uvedení čísla parcely/čísla popisného, název obce a katastrálního území

 

 • Kopie katastrální mapy či snímek z pozemkové mapy

 

 • Projektová dokumentace (nejlépe potvrzená stavebním úřadem)

 

 • Kolaudační rozhodnutí či souhlas či jiný doklad o uvedení do užívání / provozu

 

 • Územní rozhodnutí (či obdobný, tomu odpovídající doklad)

 

 • Stavební povolení (či obdobný, tomu odpovídající doklad)

 

 • Nabývací tituly (kupní smlouva, doklady z dědického řízení, darovací smlouva apod.)

 

 • Úmrtní list (jen v případě úmrtí)

 

 • Geometrický plán (jen v případě oceňování části z celku)

 

 • Výsledky měření radonu (u novostaveb)

 

 • Smlouvy omezující nakládání s nemovitostí (věcná břemena, nájmy, zástavy apod.)

 

 • Dříve zpracované znalecké posudky či odhady

 

 • Nájemní smlouvy (dále jen v případě, že nemovitá věc je pronajímána)

 

 • Pojistné smlouvy

 

 • Náklady na správu podle účetní evidence

 

 • Roční částku daně z nemovitosti

 

 • Soupis realizovaných stavebních úprav a změn s uvedením data jejich provedení
REKLAMA

Užitečné odkazy

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one